Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Voordat u reserveert, verzoeken wij u onze algemene voorwaarden aandachtig door te lezen.

Verzeker uw boeking

Om een reservering te maken bij Safari Experts Crete dient u een formulier in te vullen met de gevraagde gegevens en vóór aanvang van de tour een bedrag of de gehele betaling vooruit te betalen. Als u telefonisch of per e-mail reserveert, wordt u geacht de verklaring op het boekingsformulier te hebben ondertekend en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die in de onderstaande lijst staan vermeld.

 • U heeft alle boekingsvoorwaarden en informatie die wij u op onze website verstrekken gelezen    en geaccepteerd.
 • Geen van de boekingsdeelnemers heeft of heeft ooit last gehad van medische aandoeningen waardoor zij niet aan de reis kunnen deelnemen.
 • Alle boekers hebben inzicht in de gevaren van avontuurlijke activiteiten.
 • Zwangere vrouwen komen op eigen risico en hebben alle gevaren begrepen die op onze reizen bestaan.
 • De boeking namens andere personen garandeert dat alle personen die aan de reis zullen deelnemen, door hem op de hoogte zijn gesteld van alle door ons genoemde voorwaarden. U beschouwt de reservering als geldig en definitief wanneer wij u een bevestigingsmail sturen of telefonisch of persoonlijk informeren.
 • Ouders met kinderen en baby’s brengen ze op eigen risico en omdat ze ze allemaal hebben begrepen en de gevaren die op onze reizen bestaan, en ervoor verantwoordelijk zijn.

Deelname aan de excursie

Om deel te nemen aan onze tour moet u uw voucherticket afgeven aan de chauffeur die u ophaalt vanaf het ophaalpunt. Als u online heeft geboekt en u heeft deze in elektronische vorm, laat deze dan gewoon aan onze chauffeur zien.

Betalingen

U kunt uw reservering veiligstellen door nu 50% van het totaalbedrag te betalen en het resterende saldo op de dag van de excursie te voldoen. U kunt er ook voor kiezen om het volledige bedrag vooraf te betalen.

Bij betaling van 50% tijdens de reservering dient de restbetaling van het bedrag op de dag van de geplande tour te worden voldaan, anders wordt de reservering door de klant als geannuleerd beschouwd.

Het door de klant betaalde geld wordt door Safari Experts Crete bewaard totdat de klant een boekingsbevestigingsbericht ontvangt.

This money is then held by Safari Experts Crete.

Annulering door de klant 

Bij annulering door de klant worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • Gratis annulering en volledige restitutie: annuleringen tot 24 uur vóór de starttijd van de tour in de lokale tijdzone.
 • Gratis reserveringswijzigingen: u kunt uw reservering 24 uur of langer vóór de starttijd van de tour in de lokale tijdzone wijzigen, op voorwaarde dat er beschikbare slots zijn voor de nieuwe datum die u wilt selecteren. Als alternatief bieden wij u een nieuwe boekingsdatum aan. Bij een afwijkende prijs betalen wij het verschil terug of brengen wij alleen het meerbedrag in rekening.
 • Geen restitutie: annuleringen binnen 24 uur na de starttijd van de tour in de lokale tijdzone.

Als de klant bovendien niet op het aangewezen ophaalpunt verschijnt, wordt de reservering als ongeldig beschouwd en zal SAFARI EXPERTS CRETE het betaalde bedrag inhouden.

In geval van wijziging of annulering van de tour door SAFARI EXPERTS CRETE

Om veiligheidsredenen en niet alleen, is er sprake van een wijziging van het reisschema of een vertraging in het programma dat we in de brochure of op een andere manier adverteren, of zelfs van annulering van de reis voor die dag.

Als ons bedrijf dit van tevoren weet, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld bij het boeken of anderszins tijdens de tour.

In het geval dat ons bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE om welke reden dan ook een tour annuleert, heeft u de mogelijkheid om een nieuwe datum in te stellen uit de beschikbare data die wij voorstellen of om uw geld terug te krijgen.

De annulering van de reis of de wijziging van het reisschema of een vertraging van het programma kan gebeuren om veiligheidsredenen tijdens een natuurramp, brand, gevaarlijk weer en in het algemeen gevaarlijke situaties, maar ook in geval van totale of gedeeltelijke schade aan ons voertuig of ziekte van een klant of chauffeur die het veilige verloop van een excursie kan beïnvloeden en de veiligheid van iedereen in gevaar kan brengen. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele boetes in verband met vliegtickets of andere gerelateerde kosten die zich kunnen voordoen.

Reis- en annuleringsverzekering

De klant heeft de verantwoordelijkheid om over een eigen reisverzekering te beschikken die alle medische kosten, letsel, overlijden, repatriëring, annulering en inperking, en eventuele ongevallen adequaat dekt, met voldoende uitkeringen.

SAFARI EXPERTS CRETE is niet verantwoordelijk voor verlies van bagage, geld of persoonlijke spullen tijdens de tour. Elke klant is verantwoordelijk voor zijn bagage en persoonlijke spullen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Beperkte verzekering afgesloten door de exploitant. Door te boeken begrijpt de klant de potentiële risico’s die bestaan bij avontuurlijke activiteiten en de activiteiten die onze reizen omvatten, en neemt hij hieraan deel met zijn eigen wil en verantwoordelijkheid. De klant erkent en aanvaardt ook dat er mogelijk geen polis bestaat die de aansprakelijkheid van het bedrijf jegens zijn klanten dekt voor letsel, overlijden, schade of verlies dat waar ook ter wereld plaatsvindt.

De klant erkent dat SAFARI EXPERTS CRETE redelijke stappen heeft ondernomen om zijn aansprakelijkheid te verzekeren. Hoewel SAFARI EXPERTS CRETE diverse verzekeringen heeft, staat in deze boekingsvoorwaarde dat de klant er vanuit moet gaan dat deze niet gedekt zijn door de SAFARI EXPERTS CRETE verzekeringspolis, waaronder een aansprakelijkheidsverzekering voor overlijden, letsel, schade of enig ander verlies.

Tijdens de tour

Voor een vlot en veilig verloop van de tour accepteert de klant de autoriteit en beslissingen van de medewerkers, leiders en gidsen van het bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE. Voor het veilige verloop van de tour kan het personeel van ons bedrijf de klant uitsluiten van de tour en op elk punt ervan zonder restitutie of compensatie als hij van mening is dat het gedrag van de klant het verloop van de tour negatief kan beïnvloeden of als een van de cliënt een onrechtmatige daad begaat. Ook is ons bedrijf niet langer verantwoordelijk voor de retourzending ervan. Als een klant zich niet lekker voelt, dient hij dit tijdig aan ons personeel te melden. Er vindt geen restitutie plaats voor diensten die niet zijn gebruikt.

Gegevens/foto’s/Tijdens onze rondleidingen en activiteiten bestaat de mogelijkheid dat ons personeel foto’s of video’s maakt. Door gebruik te maken van een van de rondleidingen en de activiteiten van ons bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE begrijpt u en geeft u het recht en geeft u toestemming aan hun leden en/of managers om uw stem, uw foto’s, portretten en optredens gemaakt of opgenomen tijdens de excursie te gebruiken en om ze te reproduceren, bewerken, distribueren, gebruiken en publiceren voor reclame, promotie of iets dergelijks, in alle media (gedrukte media, reclamemedia, internet, video of andere media) van welke aard dan ook over de hele wereld en voor altijd zonder voorafgaande kennisgeving, nieuwe toestemming of betaling dan ook.video’s

Veiligheid met Quads ATV – Auto’s en elk ander voertuig als rijder/bestuurder of passagier

Alle bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn precies hetzelfde van toepassing op onze excursies met voertuigen Quad / ATV / Auto’s maar ook elk ander voertuig dat ons bedrijf aan de klant ter beschikking stelt om als berijder/bestuurder of passagier een rondreis te maken.

Het volgende is eveneens van toepassing

Om ervoor te zorgen dat de klant als bestuurder of als passagier van een door ons ter beschikking gesteld voertuig voor zelfrijdende voertuigen kan deelnemen aan een tour met quads/ATV/auto-voertuigen of welk type voertuig dan ook, moet hij deze hebben gelezen, begrepen, ermee akkoord zijn gegaan en heeft alle hier en in de Overeenkomst genoemde voorwaarden ondertekend.

En die voorwaarden zijn de volgende:

AFSTAND VAN VERVOLGING EN ONTLADING VAN VERANTWOORDELIJKHEID (voor de Quads ATV-voertuigen)

 • Ik verklaar dat ik ouder ben dan 23 en jonger dan 65 jaar en in staat ben om het voertuig te besturen.
 • Ik heb geen ernstig letsel of gezondheidsproblemen
 • Noch ik, noch mijn passagier zijn zwanger of hebben gezondheidsproblemen
 • Ik ben niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen
 • Ik zal altijd de regels en de gids/leider volgen zonder de voertuiglijn te verlaten en zonder te driften of zigzaggen. Ik zal niet proberen in te halen of stunts, sprongen of andere gevaarlijke manoeuvres uit te voeren.
 • Ik zal altijd beschermende kleding en uitrusting dragen, zoals een veiligheidshelm, dichte schoenen, een zonnebril etc. Verder zorg ik ervoor dat mijn passagier ook op dezelfde manier is uitgerust.
 • Ik begrijp alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van voertuigen, zowel als bestuurder als als passagier.
 • Ik zal altijd klaar staan om te reageren, te remmen of mijn pad te veranderen in geval van nood en ik zal met een gematigde snelheid rijden, rekening houdend met de instructies van mijn leider, de toestand van het terrein, het zicht en mijn ervaring met het gebruik van het voertuig
 • Ik zal er altijd op letten een veilige afstand van minimaal 3 meter tot het voertuig voor mij aan te houden en de reeds bestaande sporen niet te verlaten.
 • Ik heb de cursus rij- en veiligheidsinstructies geleerd en heb mezelf vertrouwd kunnen maken met het voertuig en het besturen ervan.
 • Ik ben volledig verantwoordelijk voor eventuele boetes die aan mij worden opgelegd en voor eventuele schade aan mijn voertuig of enig ander voertuig als gevolg van mijn schuld, en ik zal het overeenkomstige bedrag voor dergelijke schade betalen.
 • Ik ga ermee akkoord dat als ik ongeschikt wordt geacht om voor of tijdens de tour te rijden, ik als passagier in een quad of jeep meega onder begeleiding van de gidsen, waarbij de veiligheid voor iedereen voorop staat.

De klant moet zijn voor- en achternaam, de geboorteplaats en de woonplaats vermelden en verklaren en bevestigen dat hij minstens 23 jaar oud en jonger dan 65 jaar oud is en dat hij in het bezit is van een geldig rijbewijs van meer dan 2 jaar, in fysieke vorm met de nummer ervan. Voorlopige rijbewijzen worden niet geaccepteerd.

Hij moet ook het volgende lezen, begrijpen en ermee akkoord gaan.

 1. Ik begrijp alle risico’s en gevaren die voortvloeien uit het gebruik van quad-voertuigen, hetzij als bestuurder of als passagier, en ik ga akkoord en voldoe aan de regels, de wetten en de veiligheidsnormen.
 2. Ik zal het voertuig met verantwoordelijkheid gebruiken en ik zal niet rijden of een passagier zijn onder invloed van alcohol, drugs of andere stoffen, inclusief medicijnen die mijn vermogen om het voertuig te besturen kunnen beperken.
 3. Met mijn beslissing om bestuurder of passagier te worden van de quad of enig ander voertuig dat het bedrijf ter beschikking stelt, ontlast ik het bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE volledig en definitief van eventuele schade die ik of mijn passagier zou kunnen lijden tijdens of na het gebruik van de quad. of enig ander voertuig dat het bedrijf ter beschikking stelt, ongeacht de oorzaak en zonder beperking tot de vervaardiging, het ontwerp en het onderhoud van het voertuig zelf. Ik doe hierbij afstand van alle claims of beschuldigingen die het gevolg kunnen zijn van het bedrijf, de eigenaar, de leden en/of leidinggevenden van SAFARI EXPERTS CRETE, in mijn eigen naam van mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en andere wettelijke vertegenwoordigers.
 4. Ouders met kinderen en baby’s brengen ze op eigen risico en hebben alle gevaren begrepen die op onze reizen bestaan en zijn er verantwoordelijk voor. Kinderen jonger dan 11 jaar mogen niet op een quad zitten.
 5. Ik verklaar dat ik het betreffende voertuig heb geïnspecteerd, voldoende ben geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid ervan en dat ik er tevreden over ben. Verder verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden heb gelezen, begrepen en geaccepteerd en dat ik vrijwillig deze kwijting van verantwoordelijkheid heb ondertekend. Deze excursie zal worden geïnterpreteerd en onderworpen aan de Griekse wetten. Wij erkennen de jurisdictie van de rechtbank van Heraklion – Kreta.
 6. Ik verklaar dat ik ervan op de hoogte ben gesteld dat de quad waarmee ik rijd gedekt is door een R/C-verzekering, die alleen de mogelijke schade aan derden dekt. Ik blijf als enige verantwoordelijk voor de inbreuken of schade begaan door mijn persoon. Ik ben verplicht om SAFARI EXPERTS CRETE alle kosten van deze aard te vergoeden en moet deze uiteindelijk op het hoofdkantoor (Malia) betalen.
 7. Ik erken dat ik als enige verantwoordelijk ben voor eventuele verkeersovertredingen, parkeerboetes of andere boetes die tijdens de huurperiode worden opgelopen. Ik ga ermee akkoord eventuele boetes onmiddellijk te betalen en de Eigenaar op de hoogte te stellen van dergelijke overtredingen.
 8. Ik erken de beperkte verzekering van de exploitant en begrijp de potentiële risico’s die gepaard gaan met avontuurlijke activiteiten, inclusief die op rondleidingen. Ik neem uit eigen vrije wil en verantwoordelijkheid deel aan deze activiteiten, in het besef dat er mogelijk geen dekking is voor de aansprakelijkheid van het bedrijf wereldwijd. Hoewel SAFARI EXPERTS CRETE redelijke stappen heeft ondernomen om zijn aansprakelijkheid te verzekeren en verschillende verzekeringen heeft afgesloten, moet ik ervan uitgaan dat ik niet gedekt ben door de verzekeringspolis van SAFARI EXPERTS CRETE, inclusief aansprakelijkheidsdekking voor overlijden, letsel, schade of enig ander verlies.
 9. Ik geef SAFARI EXPERTS CRETE, hun leden en/of managers toestemming om mijn naam, mijn stem, mijn foto’s, portretten en optredens gemaakt of opgenomen tijdens de excursie te gebruiken en deze te reproduceren, bewerken, distribueren, gebruiken en publiceren voor reclame, promotie of iets dergelijks , in alle media (gedrukte media, reclamemedia, internet, video of andere media) van welke aard dan ook, over de hele wereld en voor altijd, zonder kennisgeving, nieuwe toestemming of betaling.
 10. SAFARI EXPERTS CRETE behoudt zich het recht voor om het gebruik van het voertuig te verbieden als de bestuurder niet in staat is het voertuig te manoeuvreren of zich op een manier gedraagt die niet voldoet aan de juiste regels.
 11. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat als de leiders/gidsen op enig moment tijdens of vóór de tour oordelen dat ik ongeschikt ben om als chauffeur deel te nemen vanwege redenen zoals een gebrek aan rijvaardigheid, roekeloosheid of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften,  Ik aanvaard graag hun beslissing om de tour voort te zetten of deel te nemen als passagier in een van de beschikbare voertuigen van het konvooi (Quad of Jeep) onder begeleiding van de gidsen.  Ik erken dat als deze beslissing wordt genomen, dit in het belang is van de veiligheid van mijzelf en anderen die aan de tour deelnemen.
 12. Voor een soepel en veilig verloop van de tour accepteer ik de autoriteit en beslissingen van de medewerkers, leiders en gidsen van SAFARI EXPERTS CRETE. Ik begrijp dat het personeel van het bedrijf mij, voor het veilige verloop van de tour, op elk moment kan uitsluiten van de tour zonder restitutie of compensatie als zij van mening zijn dat mijn gedrag het gedrag van de tour negatief kan beïnvloeden of als ik een illegale handeling bega. In dergelijke gevallen is het bedrijf niet langer verantwoordelijk voor mijn terugkeer. Bovendien moet ik, als ik mij niet lekker voel, het personeel onmiddellijk op de hoogte stellen. Ik erken dat er geen restitutie plaatsvindt voor diensten die niet zijn gebruikt.

AFSTAND VAN VERVOLGING EN ONTLADING VAN VERANTWOORDELIJKHEID (voor autovoertuigen)

 • Ik verklaar dat ik ouder ben dan 23 en jonger dan 65 jaar en dat ik het voertuig kan besturen.
 • Ik heb geen ernstig letsel of gezondheidsproblemen
 • Noch ik, noch mijn passagier zijn zwanger of hebben gezondheidsproblemen
 • Ik ben niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen
 • Ik zal altijd de regels en de gids/leider volgen zonder de voertuiglijn te verlaten en zonder te driften of zigzaggen. Ik zal niet proberen in te halen of andere gevaarlijke manoeuvres uit te voeren.
 • Ik verklaar dat ik het voertuig en de rijtijd eerlijk zal delen, zoals aangegeven door onze leiders, met andere klanten, tenzij ik voor alle de zitplaatsen heb betaald.
 • Ik zal altijd beschermende kleding en uitrusting dragen zoals de veiligheidsgordel, gesloten wandelschoenen etc. Verder zorg ik ervoor dat mijn passagiers ook op dezelfde manier zijn uitgerust.
 • Ik begrijp alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van voertuigen, zowel als bestuurder als als passagier.
 • Ik zal altijd klaar staan om te reageren, te remmen of mijn pad te veranderen in geval van nood en ik zal met een gematigde snelheid rijden, rekening houdend met de instructies van mijn leider, de toestand van het terrein, het zicht en mijn ervaring met het gebruik van het voertuig
 • Ik zal er altijd op letten een veilige afstand van minimaal 5-7 meter tot het voertuig voor mij aan te houden en de reeds bestaande sporen niet te verlaten.
 • Ik heb de cursus rij- en veiligheidsinstructies geleerd en heb mezelf vertrouwd kunnen maken met het voertuig en het besturen ervan.
 • Ik ben volledig verantwoordelijk voor eventuele boetes die aan mij worden opgelegd en voor eventuele schade aan mijn voertuig of enig ander voertuig als gevolg van mijn schuld, en ik zal het overeenkomstige bedrag voor dergelijke schade betalen.

De klant moet zijn voor- en achternaam, de geboorteplaats en de woonplaats vermelden en verklaren en bevestigen dat hij minstens 23 jaar oud en jonger dan 65 jaar oud is en dat hij in het bezit is van een geldig rijbewijs van meer dan 2 jaar, in fysieke vorm met de nummer ervan. Voorlopige rijbewijzen worden niet geaccepteerd.

Hij moet ook het volgende lezen, begrijpen en ermee akkoord gaan.

 1. Ik begrijp alle risico’s en gevaren die voortvloeien uit het gebruik van de voertuigen, hetzij als bestuurder of als passagier, en ik ga akkoord en volg de regels, de wetten en de veiligheidsnormen.
 1. Ik zal het voertuig met verantwoordelijkheid gebruiken en ik zal niet rijden of een passagier zijn onder de invloed van alcohol, drugs of andere stoffen, inclusief medicijnen die mijn vermogen om het voertuig te besturen kunnen beperken.

3 .Met mijn beslissing om bestuurder of passagier van het voertuig te zijn, ontlast ik het bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE volledig en definitief van alle schade die ik of mijn passagier zou kunnen lijden tijdens of na het gebruik van het voertuig dat het bedrijf ter beschikking stelt, ongeacht de oorzaak en zonder beperking tot de vervaardiging, het ontwerp en het onderhoud van het voertuig zelf. Ik doe hierbij afstand van alle claims of beschuldigingen die het gevolg kunnen zijn van het bedrijf, de eigenaar, de leden en/of leidinggevenden van SAFARI EXPERTS CRETE, in mijn eigen naam van mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en andere wettelijke vertegenwoordigers.

 1. Ouders met kinderen en baby’s brengen ze op eigen risico en hebben alle gevaren begrepen die op onze reizen bestaan en zijn er verantwoordelijk voor.

5 .Ik verklaar dat ik het betreffende voertuig heb geïnspecteerd, voldoende ben geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid ervan en dat ik er tevreden over ben. Verder verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden heb gelezen, begrepen en geaccepteerd en dat ik vrijwillig deze kwijting van verantwoordelijkheid heb ondertekend. Deze excursie zal worden geïnterpreteerd en onderworpen aan de Griekse wetten. Wij erkennen de jurisdictie van de rechtbank van Heraklion – Kreta.

 1. Ik verklaar dat ik het voertuig en de rijtijd eerlijk zal delen, zoals aangegeven door onze leiders, met andere klanten, tenzij ik voor alle de zitplaatsen heb betaald.
 2. Ik erken dat ik als enige verantwoordelijk ben voor eventuele verkeersovertredingen, parkeerboetes of andere boetes die tijdens de huurperiode worden opgelopen. Ik ga ermee akkoord eventuele boetes onmiddellijk te betalen en de Eigenaar op de hoogte te stellen van dergelijke overtredingen.
 3. Ik verklaar dat ik ervan op de hoogte ben gesteld dat het voertuig dat ik bestuur, gedekt is door een R/C-verzekering, die alleen de mogelijke schade aan derden dekt. Ik blijf als enige verantwoordelijk voor de inbreuken of schade begaan door mijn persoon. Ik ben verplicht om SAFARI EXPERTS CRETE alle kosten van deze aard te vergoeden en moet deze uiteindelijk op het hoofdkantoor (Malia) betalen.
 4. Ik erken de beperkte verzekering van de exploitant en begrijp de potentiële risico’s die gepaard gaan met avontuurlijke activiteiten, inclusief die op rondleidingen. Ik neem uit eigen vrije wil en verantwoordelijkheid deel aan deze activiteiten, in het besef dat er mogelijk geen dekking is voor de aansprakelijkheid van het bedrijf wereldwijd. Hoewel SAFARI EXPERTS CRETE redelijke stappen heeft ondernomen om zijn aansprakelijkheid te verzekeren en verschillende verzekeringen heeft afgesloten, moet ik ervan uitgaan dat ik niet gedekt ben door de verzekeringspolis van SAFARI EXPERTS CRETE, inclusief aansprakelijkheidsdekking voor overlijden, letsel, schade of enig ander verlies.
 5. Ik geef SAFARI EXPERTS CRETE, hun leden en/of managers toestemming om mijn naam, mijn stem, mijn foto’s, portretten en optredens gemaakt of opgenomen tijdens de excursie te gebruiken en deze te reproduceren, bewerken, distribueren, gebruiken en publiceren voor reclame, promotie of iets dergelijks , in alle media (gedrukte media, reclamemedia, internet, video of andere media) van welke aard dan ook, over de hele wereld en voor altijd, zonder kennisgeving, nieuwe toestemming of betaling.
 6. SAFARI EXPERTS CRETE behoudt zich het recht voor om het gebruik van het voertuig te verbieden als de bestuurder niet in staat is het voertuig te manoeuvreren of zich op een manier gedraagt die niet voldoet aan de juiste regels.
 7. Voor een soepel en veilig verloop van de tour accepteer ik de autoriteit en beslissingen van de medewerkers, leiders en gidsen van SAFARI EXPERTS CRETE. Ik begrijp dat het personeel van het bedrijf mij, voor het veilige verloop van de tour, op elk moment kan uitsluiten van de tour zonder restitutie of compensatie als zij van mening zijn dat mijn gedrag het gedrag van de tour negatief kan beïnvloeden of als ik een illegale handeling bega. In dergelijke gevallen is het bedrijf niet langer verantwoordelijk voor mijn terugkeer. Bovendien moet ik, als ik mij niet lekker voel, het personeel onmiddellijk op de hoogte stellen. Ik erken dat er geen restitutie plaatsvindt voor diensten die niet zijn gebruikt.