Algemene voorwaarden

Lees voor het maken van uw reservering onze algemene voorwaarden aandachtig door.

Beveilig uw boeking

om een reservering te maken bij Safari Experts Kreta, dient u een formulier in te vullen met de gevraagde informatie en een bedrag of de gehele betaling vooruit te betalen voor de tour. Als u telefonisch of per e-mail reserveert, wordt u geacht de verklaring op het boekingsformulier te hebben ondertekend en akkoord te gaan met de voorwaarden in de onderstaande lijst.

 • U heeft alle boekingsvoorwaarden en informatie die wij u op onze website geven gelezen en geaccepteerd.
 • Geen van de boekingsdeelnemers heeft of heeft ooit geleden aan medische aandoeningen waardoor zij niet aan de reis kunnen deelnemen.
 • Alle boekers hebben inzicht in de gevaren van avontuurlijke activiteiten.
 • Zwangere vrouwen komen op eigen risico en hebben alle gevaren begrepen die op onze reizen bestaan.
 • De boeking namens andere personen garandeert dat alle personen die zullen deelnemen aan de tour door hem zijn geïnformeerd over alle voorwaarden die wij noemen. U beschouwt de reservering als geldig en definitief wanneer wij u een bevestigingsmail sturen of telefonisch of persoonlijk informeren.
 • Ouders met kinderen en baby’s brengen ze op eigen risico en hebben ze allemaal de gevaren die op onze reizen bestaan begrepen en zijn er verantwoordelijk voor.

Betalingen

De volledige betaling van het reisbedrag dient tot 48 uur voor het vertrek van de geplande reis in ons bedrijf te zijn voldaan. In geval van niet-betaling van het volledige bedrag tot 48 uur voor het vertrek van de tour, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd door de klant.

Het door de klant betaalde geld wordt door Safari Experts Kreta bewaard totdat de klant een boekingsbevestiging ontvangt.

Dit geld en al het andere wordt vervolgens vastgehouden door Safari Experts Kreta.

Deelname aan de excursie

Om deel te nemen aan onze tour moet u uw Voucher-ticket geven aan de chauffeur die u ophaalt vanaf het punt van de pick-up. Als je online hebt geboekt en je hebt het in elektronische vorm, toon het dan gewoon aan onze chauffeur.

Annulering door de klant

Bij annulering door de klant worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 1.   Indien de reis door de klant 3 of meer dagen voor vertrek wordt geannuleerd, wordt 50% van het totale bedrag ingehouden door het bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE.
 2.   Als de reis minder dan 48 uur voor vertrek door de klant wordt geannuleerd, wordt 100% van het totale bedrag ingehouden door SAFARI EXPERTS CRETE.
 3.   In het geval dat de klant niet verschijnt op het moment van ophalen, wordt uw reservering als ongeldig beschouwd en wordt 100% van het totale bedrag ingehouden door SAFARI EXPERTS CRETE.

Let op:

Vanwege de bijzondere omstandigheden die we door COVID19 gaan geeft het bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE u de mogelijkheid om de reservering 5 dagen of meer voor vertrek te wijzigen als er plaatsen beschikbaar zijn voor de nieuwe datum die u wilt instellen. Anders krijgt u van ons een nieuwe boekingsdatum aangeboden.

Reis- en annuleringsverzekering

De klant is verantwoordelijk voor het hebben van een eigen reisverzekering die alle medische kosten, letsel, overlijden, repatriëring, annulering, inperking en alle ongevallen absoluut met voldoende voordelen dekt.

SAFARI EXPERTS CRETE is niet verantwoordelijk voor verlies van bagage, geld of persoonlijke spullen tijdens de tour. Elke klant is verantwoordelijk voor hun bagage en persoonlijke spullen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Beperkte verzekering gehouden door de exploitant. Door te boeken begrijpt de klant de potentiële risico’s die bestaan bij avontuurlijke activiteiten en de activiteiten die onze reizen omvatten en neemt hij eraan deel met zijn eigen wil en verantwoordelijkheid. De klant erkent en aanvaardt ook dat er mogelijk geen polis is die de aansprakelijkheid van het bedrijf jegens zijn klanten dekt voor letsel, overlijden, schade of verlies dat zich waar ook ter wereld voordoet.

De klant erkent dat SAFARI EXPERTS CRETE redelijke maatregelen heeft genomen om zijn aansprakelijkheid te verzekeren. Hoewel SAFARI EXPERTS CRETE verschillende verzekeringen heeft, staat in deze boekingstermijn dat de klant er vanuit moet gaan dat hij/zij niet worden gedekt door de SAFARI EXPERTS CRETE verzekeringspolis, inclusief aansprakelijkheidsverzekering voor overlijden, letsel, schade of enig ander verlies.

Tijdens de tour

Voor een soepel en veilig verloop van de tour aanvaardt de klant het gezag en de beslissingen van de medewerkers, leiders, gidsen van het bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE. Voor het veilige verloop van de tour kan het personeel van ons bedrijf de klant uitsluiten van de tour en op elk punt ervan zonder restitutie of compensatie als hij van mening is dat het gedrag van de klant het verloop van de tour nadelig kan beïnvloeden of als een van de cliënten een onrechtmatige daad begaan. Ook is ons bedrijf niet langer verantwoordelijk voor de teruggave ervan. Als een klant zich niet lekker voelt, moeten ze onze medewerkers tijdig informeren. Er is geen restitutie voor diensten die niet zijn gebruikt.

In geval van wijziging of annulering van de tour

om veiligheidsredenen en niet alleen, is er een geval van wijziging van de reisroute of een vertraging in het programma dat we adverteren in de brochure of op een andere manier of zelfs annulering van de reis voor die dag.

Als ons bedrijf dit van tevoren weet, wordt de klant hierover geïnformeerd bij het boeken of anderszins tijdens de tour.

In het geval dat ons bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE een tour om welke reden dan ook annuleert, heeft u de mogelijkheid om een nieuwe datum vast te stellen uit de beschikbare datums die we zullen voorstellen of om uw geld terug te krijgen.

De annulering van de reis of de wijziging van de reisroute of een vertraging in het programma kan worden gedaan om veiligheidsredenen tijdens een natuurramp, brand, gevaarlijk weer en over het algemeen gevaarlijke situaties, maar ook in gevallen van gehele of gedeeltelijke schade aan ons voertuig of de ziekte van een klant of chauffeur die het veilige verloop van een excursie kan beïnvloeden en de veiligheid van iedereen in gevaar kan brengen. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele boetes met betrekking tot vliegtickets of andere gerelateerde kosten die kunnen ontstaan.

Data/Foto’s/Videos

Tijdens onze rondleidingen en activiteiten bestaat de mogelijkheid dat onze medewerkers foto’s of video’s maken. Door gebruik te maken van een van de rondleidingen en de activiteiten van ons bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE begrijpt u en geeft u het recht en geeft u toestemming aan hun leden en / of managers om uw stem, uw foto’s, portretten en optredens die tijdens de excursie zijn gemaakt of opgenomen te gebruiken en om ze te reproduceren, bewerken, distribueren, gebruiken en publiceren voor reclame, promotie of dergelijke, in alle media (gedrukte media, reclamemedia, internet, video of andere media) van welke aard dan ook over de hele wereld en voor altijd zonder kennisgeving, nieuwe toestemming of betaling wat dan ook.

Veiligheid met quads ATV – Auto’s en elk ander voertuig dan bestuurder of passagier

Alle bovenstaande algemene voorwaarden zijn evenzeer van toepassing op onze excursies met voertuigen Quad / ATV / Auto’s, maar ook op elk ander voertuig dat ons bedrijf ter beschikking stelt aan de klant om als bestuurder of passagier een rondreis te maken.
Daarnaast geldt het volgende.
Om ervoor te zorgen dat de klant deelneemt aan een tour met quads/ATV/auto’s of welk type voertuig dan ook als bestuurder of als passagier in een voertuig dat door ons wordt geleverd voor zelfrijdende doeleinden, moet de klant de en zijn het met hen allemaal eens hier en in de ondertekende voorwaarden van de overeenkomst.

En die algemene voorwaarden zijn de volgende:

AFSTAND VAN VERVOLG EN ONTSLAG VAN VERANTWOORDELIJKHEID (Voor de Quads ATV-voertuigen)

Ik ben ouder dan 18 jaar en kan het voertuig besturen
Ik heb of heb geen ernstige verwondingen of gezondheidsproblemen gehad
Noch ik, noch mijn passagier is zwanger of heeft een gezondheidsprobleem
Ik ben niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen
Ik zal altijd de regels en de gids/leider volgen zonder de voertuiglijn te verlaten en zonder te driften of te zigzaggen. Ik zal niet proberen in te halen of stunts, sprongen of andere gevaarlijke manoeuvres te maken.
Ik zal altijd beschermende kleding en uitrusting dragen, zoals een veiligheidshelm en een zonnebril. Verder zal ik er zeker van zijn dat mijn passagier zich ook op dezelfde manier heeft uitgerust.
Ik begrijp alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van voertuigen, hetzij als bestuurder of als passagier.
Ik zal altijd klaar staan om te reageren, te remmen of mijn pad te wijzigen in geval van nood en ik zal met een gematigde snelheid rijden, rekening houdend met de toestand van het terrein, het zicht en mijn ervaring in het gebruik van het voertuig.
Ik zal altijd bewust een veilige afstand van ten minste 3 meter tot het voertuig voor me bewaren en de reeds bestaande sporen niet verlaten.
Ik leerde door middel van de rij- en veiligheidsinstructies les en ik was in staat om mezelf vertrouwd te maken met het voertuig en het besturen ervan.
 • De klant moet zijn voor- en achternaam, de geboorteplaats, de plaats van het verzet vermelden en verklaren en bevestigen dat zijn leeftijd ten minste 18 jaar oud is en dat hij in het bezit is van een geldig rijbewijs met het nummer ervan.

Hij moet ook het volgende lezen, begrijpen en ermee instemmen.

 1. Ik begrijp alle risico’s en gevaren die voortvloeien uit het gebruik van quads, hetzij als bestuurder of als passagier, en ik ga akkoord met de regels. Ik leef de  wetten en veiligheidsnormen na, ik zal het voertuig met verantwoordelijkheid gebruiken en ik als bestuurder of mijn passagier zullen niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere middelen waaronder medicijnen die mijn vermogen om het voertuig te besturen of als passagier ervan kunnen beperken.
 2. Met mijn beslissing om bestuurder of passagier van de quad te worden, ontsla ik het bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE volledig en definitief voor alle schade die ik of mijn passagier kan lijden tijdens het gebruik van de quad of een ander voertuig dat dit bedrijf levert, ongeacht de oorzaak en zonder beperking tot de fabricage, ontwerp, onderhoud en onderhoud van het voertuig zelf. Ik doe hierbij afstand van alle claims of beschuldigingen die kunnen voortvloeien uit het bedrijf, de eigenaar, de leden en / of leidinggevenden van SAFARI EXPERTS CRETE, in eigen naam van mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en andere wettelijke vertegenwoordigers.
 3. Ouders met kinderen en baby’s brengen ze op eigen risico en hebben alle gevaren begrepen die op onze reizen bestaan en zijn hiervoor verantwoordelijk. Kinderen onder de 8 jaar mogen niet op een quad zitten. 
 4. Ik verklaar het betreffende voertuig gekeurd te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het gebruik, de veiligheid en er tevreden mee te zijn. Verder verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden heb gelezen, begrepen en aanvaard en vrijwillig deze kwijting van verantwoordelijkheid heb ondertekend. Deze excursie zal worden geïnterpreteerd en onderworpen aan de Griekse wetten. Wij erkennen de jurisdictie van de rechtbank van Heraklion – Kreta.
 5. Ik verklaar dat ik ben geïnformeerd dat de quad die ik rijd gedekt is door een R/C-verzekering, die alleen mogelijke schade aan derden dekt. Ik blijf als enige verantwoordelijk voor de inbreuken begaan door mijn persoon. Ik ben verplicht om SAFARI EXPERTS CRETE te vergoeden voor alle onkosten van deze aard en moet het uiteindelijk in het hoofdkantoor betalen (MALIA).
 6. Beperkte verzekering gehouden door de exploitant. Door te boeken begrijpt de klant de potentiële risico’s die bestaan bij avontuurlijke activiteiten en de activiteiten die onze reizen omvatten en neemt hij eraan deel met zijn eigen wil en verantwoordelijkheid. De klant erkent en aanvaardt ook dat er mogelijk geen polis is die de aansprakelijkheid van het bedrijf jegens zijn klanten dekt voor letsel, overlijden, schade of verlies dat zich overal ter wereld voordoet.
 7. De klant erkent dat SAFARI EXPERTS CRETE redelijke maatregelen heeft genomen om zijn aansprakelijkheid te verzekeren. Hoewel SAFARI EXPERTS CRETE verschillende verzekeringen heeft, stelt deze boekingstermijn dat de klant er vanuit moet gaan dat hij niet gedekt is door de SAFARI EXPERTS CRETE verzekering, inclusief aansprakelijkheidsverzekering voor overlijden, letsel, schade of enig ander verlies.
 8. Ik machtig SAFARI EXPERTS CRETE, hun leden en/of managers om mijn naam, mijn stem, mijn foto’s, portretten en optredens genomen of opgenomen tijdens de excursie te gebruiken en deze te reproduceren, bewerken, distribueren, gebruiken en publiceren voor reclame, promotie of soortgelijke , in alle media (gedrukte media, advertentiemedia, internet, video of andere media) van welke aard dan ook over de hele wereld en voor altijd zonder kennisgeving, nieuwe toestemming of betaling.

SAFARI EXPERTS CRETE behoudt zich het recht voor om het gebruik van het voertuig te verbieden als de bestuurder niet in staat is om het te manoeuvreren of zich gedraagt op een manier die niet in overeenstemming is met de juiste regels.

Gedetailleerde informatie over de voorwaarden vindt u op onze website www.SAFARIEXPERTS.GR

SAFARI EXPERTS CRETE

AFSTAND VAN VERVOLG EN ONTSLAG VAN VERANTWOORDELIJKHEID (Voor de auto voertuigen)

Ik ben ouder dan 23 jaar en kan het voertuig besturen
Ik heb of heb geen ernstige verwondingen of gezondheidsproblemen gehad
Noch ik, noch mijn passagier is zwanger of heeft een gezondheidsprobleem
Ik ben niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen
Ik zal altijd de regels en de gids/leider volgen zonder de lijn van het voertuig te verlaten en zonder te drijven of te zigzaggen. Ik zal niet proberen in te halen of andere gevaarlijke manoeuvres uit te voeren.
Ik verklaar dat ik het voertuig en de rijtijd eerlijk zal delen, zoals aangegeven door onze leiders, met andere klanten, tenzij ik voor alle 5 de zitplaatsen heb betaald.
Ik zal altijd beschermende kleding en uitrusting dragen, zoals de veiligheidsgordel, gesloten wandelschoenen enz. Verder zal ik er zeker van zijn dat mijn passagiers ook op dezelfde manier zijn uitgerust.
Ik begrijp alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van voertuigen, hetzij als bestuurder of als passagier.
Ik zal altijd klaar staan om te reageren, te remmen of mijn pad te wijzigen in geval van nood en ik zal met een gematigde snelheid rijden, rekening houdend met de toestand van het terrein, het zicht en mijn ervaring in het gebruik van het voertuig.
Ik zal altijd bewust een veilige afstand van ten minste 3 meter tot het voertuig voor me bewaren en de reeds bestaande sporen niet verlaten.
Ik leerde door middel van de rij- en veiligheidsinstructies les en ik was in staat om mezelf vertrouwd te maken met het voertuig en het besturen ervan.

De klant moet zijn voor- en achternaam, geboorteplaats, woonplaats opgeven en verklaren en certificeren dat hij minstens 23 jaar oud is en al meer dan 2 jaar in het bezit is van een geldig autorijbewijs met het nummer.

Hij moet ook het volgende lezen, begrijpen en ermee akkoord gaan.

 1. Ik begrijp alle risico’s en gevaren die voortvloeien uit het gebruik van de voertuigen, hetzij als bestuurder of als passagier, en ik ga akkoord met de regels. Ik leef de wetten en veiligheidsnormen na, ik zal het voertuig met verantwoordelijkheid gebruiken en ik als bestuurder of mijn passagier zullen niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere middelen waaronder medicijnen die mijn vermogen om het voertuig te besturen of als passagier ervan kunnen beperken.
 2. Met mijn beslissing om bestuurder of passagier van het voertuig te worden, ontsla ik het bedrijf SAFARI EXPERTS CRETE volledig en definitief voor alle schade die ik of mijn passagiers kan lijden tijdens het gebruik van het voertuig of een ander voertuig dat dit bedrijf levert, ongeacht de oorzaak en zonder beperking tot de fabricage, ontwerp, onderhoud en onderhoud van het voertuig zelf. Ik doe hierbij afstand van alle claims of beschuldigingen die kunnen voortvloeien uit het bedrijf, de eigenaar, de leden en / of leidinggevenden van SAFARI EXPERTS CRETE, in eigen naam van mijn erfgenamen, persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en andere wettelijke vertegenwoordigers.
 3. Ouders met kinderen en baby’s brengen ze op eigen risico en hebben alle gevaren begrepen die op onze reizen bestaan en zijn hiervoor verantwoordelijk.
 4. Ik verklaar dat ik het voertuig en de rijtijd eerlijk zal delen, zoals aangegeven door onze leiders, met andere klanten, tenzij ik voor alle 5 de zitplaatsen heb betaald.
 5. Ik verklaar het betreffende voertuig gekeurd te hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het gebruik, de veiligheid en er tevreden mee te zijn. Verder verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden heb gelezen, begrepen en aanvaard en vrijwillig deze kwijting van verantwoordelijkheid heb ondertekend. Deze excursie zal worden geïnterpreteerd en onderworpen aan de Griekse wetten. Wij erkennen de jurisdictie van de rechtbank van Heraklion – Kreta.
 6. Ik verklaar dat ik ben geïnformeerd dat het voertuig die ik rijd gedekt is door een R/C-verzekering, die alleen mogelijke schade aan derden dekt. Ik blijf als enige verantwoordelijk voor de inbreuken begaan door mijn persoon. Ik ben verplicht om SAFARI EXPERTS CRETE te vergoeden voor alle onkosten van deze aard en moet het uiteindelijk in het hoofdkantoor betalen (MALIA).
 7. Beperkte verzekering gehouden door de exploitant. Door te boeken begrijpt de klant de potentiële risico’s die bestaan bij avontuurlijke activiteiten en de activiteiten die onze reizen omvatten en neemt hij eraan deel met zijn eigen wil en verantwoordelijkheid. De klant erkent en aanvaardt ook dat er mogelijk geen polis is die de aansprakelijkheid van het bedrijf jegens zijn klanten dekt voor letsel, overlijden, schade of verlies dat zich overal ter wereld voordoet.
 8. De klant erkent dat SAFARI EXPERTS CRETE redelijke maatregelen heeft genomen om zijn aansprakelijkheid te verzekeren. Hoewel SAFARI EXPERTS CRETE verschillende verzekeringen heeft, stelt deze boekingstermijn dat de klant er vanuit moet gaan dat hij niet gedekt is door de SAFARI EXPERTS CRETE verzekering, inclusief aansprakelijkheidsverzekering voor overlijden, letsel, schade of enig ander verlies.
 9. Ik machtig SAFARI EXPERTS CRETE, hun leden en/of managers om mijn naam, mijn stem, mijn foto’s, portretten en optredens genomen of opgenomen tijdens de excursie te gebruiken en deze te reproduceren, bewerken, distribueren, gebruiken en publiceren voor reclame, promotie of soortgelijke , in alle media (gedrukte media, advertentiemedia, internet, video of andere media) van welke aard dan ook over de hele wereld en voor altijd zonder kennisgeving, nieuwe toestemming of betaling.
 10. SAFARI EXPERTS CRETE behoudt zich het recht voor om het gebruik van het voertuig te verbieden als de bestuurder niet in staat is om het te manoeuvreren of zich gedraagt ​​op een manier die niet in overeenstemming is met de juiste regels.

Gedetailleerde informatie over de voorwaarden vindt u op onze website www.SAFARIEXPERTS.GR

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee instemt.